آموزش

مانند هر ابزار، مهم است که یاد بگیریم که قیچی های شما را به درستی اداره کنیم.
اولین آموزش ویدئویی نشان می دهد که چگونه می توان به طور موثر بین دست ها را تغییر داد.
آموزشهای ویدیویی 1 به 1 در مورد چگونگی استفاده بیشتر از eBlade شما در دسترس هستند.
لطفا ایمیل support@ebladescissors.com برای تنظیم تماس شما.