گارانتی مادام العمر

قیچی eBlade دستباف با بالاترین استانداردهای مراقبت و دقت، ارائه عملکرد نهایی و قابلیت اطمینان است.

برای صلح و آرامش، eBlade با گارانتی مادام العمر در برابر گسل های تولیدی همراه است. این ضمانت نامه تیز، سایش و پارگی طبیعی، سوء استفاده، آسیب تصادفی و تعمیر غیر مجاز را پوشش نمی دهد.

ما توصیه می کنیم روال مراقبت (شامل) برای اطمینان از عملکرد مطلوب در طول عمر eBlade شما.